Проводиться набір пацієнтів для включення у клінічні дослідження за нижченаведеним переліком.

Включення пацієнтів у клінічні дослідження відбувається виключно за показаннями для включення у дослідження та оцінкою користі та безпеки.

Усі дослідження пройшли оцінку комісії з питань етики та отримали дозвіл Державного експертного центру на їх проведення у лікувально-діагностичному центрі «Ацинус».

Уся дослідницька команда має необхідну кваліфікацію та досвід у проведенні клінічних досліджень.

Рак легенів

HLX10-004-NSCLC303
Рандомізоване подвійне сліпе багатоцентрове фази ІІІ клінічне дослідження HLX10 (рекомбінантного гуманізованого моноклонального антитіла до PD-1 (анти-PD-1) для ін’єкцій) + хіміотерапія (карбоплатин + зв’язаний з альбуміновими наночастинками паклітаксел (наб-паклітаксел)) у порівнянні з хіміотерапією (карбоплатин + наб-паклітаксел) в якості терапії першої лінії при місцево-поширеному або метастатичному плоскоклітинному недрібноклітинному раку легені (НДКРЛ)
Недрібноклітинний рак легені


Спонсор: Shanghai Henlius Biotech.
Лікар: Г.Урсол, В.Дар’єв, М.Жидулов
Координатори:
Марина Гончарук — 0662227118
Ірина Яценко — 0504875761
B8011007
Відкрите дослідження фази 1b/2 з метою оцінки фармакокінетики, безпечності, ефективності та фармакодинаміки препарату PF 06801591 (інгібітор PD-1) в учасників із розповсюдженими злоякісними новоутвореннями
Недрібноклітинний рак легені III – IV ст
(Мутації EGFR, B1, ALK, ROS1)
PD-L позитивні

Спонсор: Pfizer Inc., США.
Лікар: Г.Урсол, В.Дар’єв, М.Жидулов
Координатори:
Інна Дар’єва — 0509472297
Світлана Свищ
JTX-4014-202
Дослідження 2 фази інгібітору PD-1 JTX-4014 в якості монотерапії та у комбінації з Вопрателімабом, який є агоністом ICOS, у пацієнтів з метастатичним недрібноклітинним раком легень (НДРЛ) після одного попередньо отриманого режиму платиновмісної хіміотерапії, відібраних за біомаркерами
Недрібноклітинний рак легені спрогресований після одного, раніше отриманого, режиму платиновмісної хіміотерапіїСпонсор: Jounce Therapeutics, Inc., USA.
Лікар: Г.Урсол, В.Дар’єв, М.Жидулов
Координатори:
Марина Гончарук — 0662227118
Світлана Свищ
TAK-788-3001
Рандомізоване, багатоцентрове, відкрите дослідження фази III для оцінки ефективності препарату TAK-788 в якості терапії першої лінії у порівнянні з хіміотерапією на основі препаратів платини у пацієнтів із недрібноклітинним раком легені з інсерційними мутаціями у 20-му екзоні гена рецептора епідермального фактора росту (EGFR)
Недрібноклітинний рак легені з інсерційними мутаціями у 20-му екзоні гена рецептора епідермального фактора росту (EGFR)Спонсор: Millennium Pharmaceuticals, Inc., USA.
Лікар: Г.Урсол, В.Дар’єв, М.Жидулов
Координатор:
Марина Гончарук — 0662227118
INCMGA 0012-304
Рандомізоване, подвійне сліпе дослідження фази 3 для оцінки хіміотерапії препаратами на основі платини у комбінації з препаратом INCMGA00012 або без нього в якості терапії першої лінії при метастатичному плоскоклітинному і неплоскоклітинному недрібноклітинному раку легенів (POD1UM-304)
Метастатичний плоскоклітинний і неплоскоклітинний недрібноклітинний рак легенівСпонсор: Incyte Corporation, USA.
Лікар: Г.Урсол, В.Дар’єв, М.Жидулов
Координатори:
Марина Гончарук — 0662227118
Ірина Яценко — 0504875761

Мастоцитоз

AB15003
Багатоцентрове, проспективне, рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження III фази, що проводиться протягом 24 тижнів з можливістю подовження терміну лікування, у двох паралельних групах з рандомізацією пацієнтів у співвідношенні 1:1, з метою оцінки ефективності та безпеки перорального масітинібу у порівнянні з плацебо при лікуванні пацієнтів з повільно прогресуючим системним та індолентним системним мастоцитозом з тяжкими симптоматичними проявами, резистентним до оптимальної симптоматичної терапії
Прогресуючий системний та індолентний системний мастоцитоз із важкими симптоматичними проявамиСпонсор: AB Science (Франція).
Лікар: Г.Урсол, В.Дар’єв, М.Жидулов
Координатор:
Марина Гончарук — 0662227118

Рак голови та шиї

MK-3475-689
Рандомізоване, відкрите дослідження ІІІ фази для оцінки пембролізумабу в якості неоад’ювантної терапії та в комбінації зі стандартним лікуванням в якості ад’ювантної терапії при операбельному локорегіонально розповсюдженому плоскоклітинному раку голови та шиї (ІІІ-ІVА стадії)
Операбельний локорегіональний розповсюджений плоскоклітинний рак голови та шиї (ІІІ-ІVА стадії)Спонсор: Мерк Шарп Енд Доум Корп., США.
Лікар: Г.Урсол, В.Дар’єв, М.Жидулов
Координатор:
Ольга Павлова — 0504875753

Хірургічне втручання зі значним ризиком кровотечі

LEX209
Рандомізоване подвійне сліпе багатоцентрове дослідження фази 3 для оцінки ефективності та безпечності препарату ОКТАПЛЕКС (OCTAPLEX), чотирифакторного концентрату протромбінового комплексу (4F-PCC), у порівнянні з препаратом 4F-PCC Бериплекс PIN (Ксентра) (4F-PCC Beriplex PIN (Ksentra)), з метою реверсії антикоагуляційної дії антагоністів вітаміну К у пацієнтів, що потребують невідкладного хірургічного втручання зі значним ризиком кровотечі
Пацієнти, яким необхідне невідкладте хірургічне втручання зі значним ризиком кровотечіСпонсор: Octapharma Pharmazeutika Produktionsges.m.b.H, Austria.
Лікар: Г.Урсол, В.Дар’єв, М.Жидулов
Координатор:
Ольга Павлова — 0504875753

Гастроентерологія

P2-IMU-838-UC
Фаза 2, багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження з метою визначення дози для оцінки ефективності та безпеки препарату IMU-838, що використовується в якості засобу індукційної та підтримуючої терапії при виразковому коліті середнього та тяжкого ступеня
Виразковий коліт середнього та тяжкого ступеняСпонсор: Immunic AG, Німеччина.
Лікар: В.Шевчук
Координатор:
Олена Трушакова — 0959385016
GS-US-419-3895
Комбіновані, подвійно-сліпі, рандомізовані, плацебо-контрольовані дослідження фази 3 для оцінки ефективності й безпечності філготінібу для стимулювання та збереження ремісії у пацієнтів із хворобою Крона середнього та тяжкого ступеня активност
Хвороба Крона середнього та тяжкого ступеня активностСпонсор: Gilead Sciences, Inc., США.
Лікар: Г.Урсол
Координатор:
Олена Трушакова — 0959385016
B7981007
Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження у паралельних групах фази 2А для оцінки ефективності та безпечності пероральної форми препаратів PF-06651600 та PF-06700841 в якості індукційної терапії з хворобою Крона середнього або важкого ступення тяжкості
Хвороба Крона середнього та важкого ступеня активностіСпонсор: Файзер Інк., США.
Лікар: В.Шевчук
Координатор:
Олена Трушакова — 0959385016
RPC01-3202
Багатоцентрове рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження ІІІ фази з метою оцінки озанімоду для прийому перорально при проведенні індукційної терапії пацієнтам із середньо тяжким або тяжким перебігом хвороби Крона в активній формі (дослідження №2 з оцінки індукційної терапії
Хвороба Крона середнього та важкого ступеня активностіСпонсор: Файзер Інк., США.
Лікар: В.Шевчук
Координатор:
Олена Трушакова — 0959385016

За додатковою інформацією звертайтеся за телефонами:

0522366017 — Ольга Павлова, начальник відділу клінічних досліджень

0500303103 — реєстратура