Накази МОЗ щодо проведення клінічних досліджень в Україні та суттєвих поправок до них

Перелік клінічних досліджень в Україні

Закон України «Про лікарські засоби»

Порядок проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань і Типове положення про комісії з питань етики, від 23.09.2009 №690

Настанова «Лікарські засоби. Належна клінічна практика СТ-Н МОЗУ 42-7.0-2008», затверджена наказом МОЗ від 16.02.2009 № 95

Гельсінська декларація Всесвітньої медичної асоціації “Етичні принципи медичних досліджень за участю людини у якості об’єкта дослідження”(1964)

Міжнародні етичні рекомендації для досліджень, пов’язаних із здоров’ям, що залучають людину (CIOMS), 2016

Посібник «Загальні принципи організації діяльності комісій з питань етики при лікувально-профілактичних закладах, в яких проводяться клінічні випробування лікарських засобів», 2017

Цікава стаття щодо самооцінки ефективності етичної комісії. Development of an Accessible Self-Assessment Tool for Research Ethics Committees in Developing Countries

Міжнародні рекомендації щодо належної практики управління для науково-дослідних установ, (CIOMS) 2023 рік

Тут можна пройти тренінг по GCP та за результатами тестування отримати сертифікат. https://globalhealthtrainingcentre.tghn.org/